សុខគឹមហេង

Kimheng
  សុខ គឹមហេង
  អ្នកជំនួយការផលិត

សុខ គឹមហេង (Sok Kimheng) លះបង់ពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ការលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត និង
ការបង្កើតថ្មី រួមជាមួយនឹងការពង្រឹងវិស័យវប្បធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយគ្នានោះផងដែរជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត។ ជាមួយតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាជំនួយការផលិតសម្រាប់មហោស្រពទីក្រុងយើង គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ដែលទទួលបានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យ INSA de Rennes នៅប្រទេសបារាំង។

ទីកន្លែងណាមានសកម្មភាព ផ្នែកវប្បធម៌ សិល្បៈ និង បច្ចេកវិទ្យា គឹមហេងនឹងមាន វត្តមាននៅទីនោះ!